Inter League Results & Averages 2009 / 10                    
                           
Team Tunbridge Wells                        
                           
Player Averages                        
                           
Pos Player Played Won Lost Breaks Total Aver High 5k+ 10k+ 15k+ 20k+ Sx RP
                           
1 Pete Sainsbury 10 8 2 10 86,610 8,661 15,340 6 2 1 0 N/A
2 Bryan Stevens 10 5 5 9 69,520 6,952 14,070 2 3 0 0 N/A
3 Neale Chamberlain 10 5 5 8 65,010 6,501 13,880 3 3 0 0 N/A
4 Martin Russell 10 4 6 0 39,980 3,998 12,260 2 1 0 0 N/A
5 Richard Corbould 9 3 6 3 28,200 3,133 9,030 2 0 0 0 N/A
6 Ian Wright 9 2 7 4 23,730 2,637 6,600 2 0 0 0 N/A
7 Martin Leach 2 1 1 0 10,680 5,340 7,610 1 0 0 0 N/A
8 Vinnie Mitchell 8 0 8 0 12,140 1,518 7,160 1 0 0 0 N/A
9 Brian Mason 2 0 2 1 2,160 1,080 2,160 0 0 0 0 N/A
                           
                           
Match Results              
                 
Series 1              
Sx RP Redhill A Score Legs Legs Score Tunbridge Wells Sx RP  
N/A Colin Robbins * 1,130 0 1 12,260 Martin Russell N/A  
N/A Dave Constable 6,670 1 0 5,030 Neale Chamberlain * N/A  
0.0 Jim Greensted 4,160 0 1 9,410 Pate Sainsbury * N/A  
N/A Terry Oakley 12,770 1 0 160 Ian Wright N/A  
5.7 Geoff Jukes 8,540 1 0 4,680 Bryan Stevens * N/A  
5.6 Clive Thompson 6,350 1 0 2,320 Richard Corbould * N/A  
N/A Gary Powell * 10,610 1 0 1,900 Vinnie Mitchell N/A  
  Totals 50,230 5 2 35,760 Totals    
                 
Series 2              
Sx RP Tunbridge Wells Score Legs Legs Score Littlehampton Sx RP  
N/A Bryan Stevens * 11,580 1 0 2,890 Paul Olver 0.0  
N/A Ian Wright 920 0 1 5,710 Dave Simmonds * 5.1  
N/A Richard Corbould 190 0 1 11,850 Steve Beach * 5.3  
N/A Pete Sainsbury * 11,060 1 0 2,740 Hayley Tunstall 0.0  
N/A Vinnie Mitchell 7,160 0 1 11,060 Alan Messer * 5.3  
N/A Martin Russell 4,790 1 0 3,230 Dave Hampton * 0.0  
N/A Neale Chamberlain * 8,550 1 0 330 Jason Clough 0.0  
  Totals 44,250 4 3 37,810 Totals    
                 
Series 3              
Sx RP Tunbridge Wells Score Legs Legs Score Worthing B Sx RP  
N/A Bryan Stevens * 14,070 1 0 1,840 Bill Kerr 0.0  
N/A Ian Wright 30 0 1 16,050 Nick Brown * 5.4  
N/A Richard Corbould 2,220 0 1 6,460 Brian Richards 5.1  
N/A Pete Sainsbury * 10,240 1 0 3,630 Gary Ridley 0.0  
N/A Vinnie Mitchell 850 0 1 10,020 Mal Spier * 5.2  
N/A Martin Russell 1,380 0 1 8,540 Dave France * 5.2  
N/A Neale Chamberlain * 13,880 1 0 1,730 Doug Mahy 0.0  
  Totals 42,670 3 4 48,270 Totals    
                 
Series 4              
Sx RP Brighton A Score Legs Legs Score Tunbridge Wells Sx RP  
5.2 Chris Reeves * 10,250 1 0 4,540 Martin Russell N/A  
6.0 Richard Wooton 16,440 1 0 600 Pete Sainsbury * N/A  
5.9 Steve Mariner 14,480 1 0 1,780 Bryan Stevens * N/A  
5.1 Chris Tupper * 7,540 1 0 1,450 Vinnie Mitchell N/A  
5.6 Dave Reeves 6,650 1 0 2,310 Ian Wright * N/A  
5.6 Nigel Senior 5,290 1 0 2,110 Richard Corbould * N/A  
5.1 Kevin Hall * 5,280 1 0 2,270 Neale Chamberlain N/A  
  Totals 65,930 7 0 15,060 Totals    
                 
Series 5              
Sx RP Worthing A Score Legs Legs Score Tunbridge Wells Sx RP  
5.2 Neil Higgins * 8,940 1 0 920 Martin Russell N/A  
0.0 Martin Smith 4,290 0 1 5,840 Bryan Stevens * N/A  
0.0 Barry Holt 3,470 0 1 8,370 Pete Sainsbury * N/A  
5.1 Chris Lawman * 7,920 1 0 480 Vinnie Mitchell N/A  
5.7 Kevin Tunstall 8,620 1 0 3,870 Neale Chamberlain * N/A  
5.6 Dave Ingram 5,180 1 0 4,140 Ian Wright * N/A  
5.3 Tony Lewis * 12,810 1 0 0 Richard Corbould N/A  
  Totals 51,230 5 2 23,620 Totals    
                 
Series 6              
Sx RP Tunbridge Wells Score Legs Legs Score Redhill Sx RP  
N/A Pete Sainsbury * 5,980 0 1 8,150 Jason Wadsworth N/A  
N/A Martin Leach 7,610 1 0 1,610 Geoff Jukes * 0.0  
N/A Ian Wright 6,600 0 1 7,130 Gary Powell * N/A  
N/A Bryan Stevens * 13,880 1 0 0 Laurie Roberts N/A  
N/A Richard Corbould 3,300 1 0 2,750 Terry Oakley * N/A  
N/A Martin Russell 550 0 1 8,930 Jim Greensted * 5.2  
N/A Neale Chamberlain * 2,100 0 1 8,900 Dave Constable N/A  
  Totals 40,020 3 4 37,470 Totals    
                 
Series 7              
Sx RP Littlehampton Score Legs Legs Score Tunbridge Wells Sx RP  
5.3 Steve Beach * 13,560 1 0 0 Brian Mason N/A  
0.0 Paul Olver 3,030 0 1 4,820 Bryan Stevens * N/A  
0.1 Dave Hampton 6,430 0 1 9,130 Pete Sainsbury * N/A  
5.2 Dave Simmonds * 9,610 1 0 280 Vinnie Mitchell N/A  
0.0 Steve Hawkes 2,700 0 1 11,370 Neale Chamberlain * N/A  
0.0 Alan Messer 390 0 1 3,060 Ian Wright * N/A  
0.0 Hayley Tunstall * 4,610 0 1 6,360 Martin Russell N/A  
  Totals 40,330 2 5 35,020 Totals    
                 
Series 8              
Sx RP Worthing B Score Legs Legs Score Tunbridge Wells Sx RP  
5.0 Brian Richards * 4,730 1 0 3,070 Vinnie Mitchell N/A  
0.0 Gary Ridley 1,930 0 1 6,350 Ian Wright * N/A  
0.0 Bill Kerr 2,970 0 1 7,570 Neale Chamberlain * N/A  
5.1 Paul Barnett * 5,680 1 0 2,450 Bryan Stevens N/A  
0.2 Dave France 7,470 0 1 7,990 Richard Corbould * N/A  
0.0 Doug Mahy 1,690 0 1 6,600 Pete Sainsbury * N/A  
0.1 Nick Brown * 5,330 0 1 8,020 Martin Russell N/A  
  Totals 29,800 2 5 42,050 Totals    
                 
Series 9              
Sx RP Tunbridge Wells Score Legs Legs Score Brighton A Sx RP  
N/A Neale Chamberlain * 10,370 1 0 4,080 Chris Reeves 0.0  
N/A Richard Corbould 9,030 1 0 4,760 Chris Tupper * 0.0  
N/A Ian Wtright 160 0 1 17,820 Jim Millward * 5.5  
N/A Pete Sainsbury * 15,340 1 0 0 Nigel Senior 0.0  
N/A Martin Russell 850 0 1 11,180 Kevin Hall * 5.3  
N/A Vinnie Mitchell 0 0 1 15,370 Dave Reeves * 5.4  
N/A Bryan Stevens * 7,530 0 1 8,520 Richard Wooton 5.7  
  Totals 43,280 3 4 61,730 Totals    
                 
Series 10              
Sx RP Tunbridge Wells Score Legs Legs Score Worthing A Sx RP  
N/A Bryan Stevens * 2,890 0 1 7,830 Tony Lewis 5.7  
N/A Richard Corbould 1,040 0 1 12,120 Martin Smith * 5.3  
N/A Vinnie Mitchell 20 0 1 9,470 Dave Ingram * 5.2  
N/A Pete Sainsbury * 9,880 1 0 4,070 Kevin Tunstall 0.0  
N/A Martin Russell 310 0 1 2,410 Barry Holt * 5.0  
N/A Neale Chamberlain 0 0 1 7,380 Neil Higgins * 5.1  
N/A Brian Mason 2,160 0 1 10,210 Ian Lelliott 5.8  
  Totals 16,300 1 6 53,490 Totals